Agenda til Generalforsamlingen

Her er agendaen til vores generalforsamling:

  • Valg af dirigent
  • Forelæggelse af regnskab
  • Afstemning om bestyrelse skal ændres fra 5 til 3 personer (plus suppleanter)
  • Valg til bestyrelse
    • Medlemmerne vælges for en 2-årig periode, dog således af højst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg ad gangen
  • Valg af to bestyrelsessuppleanter
  • Valg af en revisor og en revisorsuppleant
  • Eventuelt
See the source image